Kosten

Hele dagopvang7:30 - 18:00 uur7.82Per uur
  • Ontbijt / lunch / fruit
  • Alle activiteiten
Hele dagopvang *17:30 - 14:00 uur9.02Per uur
  • Ontbijt / lunch
  • Beperkte activiteiten
Flexibele opvang *210.07Per uur
  • Naast de contractuele afname-uren
  • Ontbijt / lunch / fruit
  • Alle/ beperkte activiteiten

*1 bij integrale afname van minimaal 3 hele dagen
*2 Minimale afname dag plaatsing vanaf 6.5 uur óf buiten de vastgestelde tijden van dagopvang

De prijs is per uur aangegeven. Luiers en voeding (o.a. warme maaltijd) is bij de prijs inbegrepen. De betalingen moeten maandelijks vooraf plaatsvinden. In de meeste gevallen kunt u een tegemoetkoming krijgen van de belastingdienst. Hiervoor is het noodzakelijk dat u en uw partner werken, studeren, een traject of cursus volgen bij een gecertificeerde instelling. Hoogte van uw tegemoetkoming is afhankelijk van uw (gezamenlijk) inkomen. Voor één-oudergezinnen gelden andere regels.

Kinderopvang Het Keizertje is geregistreerd in het Landelijk Register Kinderopvang (LRKO) en biedt dagopvang waarover u kinderopvangtoeslag kunt aanvragen. U vraagt de tegemoetkoming zelf aan, door het formulier Kinderopvangtoeslag in te vullen. Dit formulier is te verkrijgen via de Belasting Telefoon: 0800-0543 of is te downloaden via https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/nl/toeslagen/.

De Belastingdienst voert de regeling uit en stort de bijdrage in maandelijkse termijnen op uw rekening. Na afloop van het kalenderjaar vindt een afrekening plaats met de Belastingdienst op basis van daadwerkelijke kosten van kinderopvang en de werkelijke jaarinkomens van de ouders. Ieder jaar krijgt u van ons een jaaropgave van het voorgaande jaar waarin de daadwerkelijk afgenomen uren en werkelijke kosten vermeld staan.

Heeft u geen werkgever, dan kunt u in sommige gevallen een tegemoetkoming krijgen van de gemeente of het UWV. Bijvoorbeeld bij het volgen van een re-integratietraject of op grond van een medische en/of sociale indicatie. De sociale dienst of uw uitkeringsinstantie kan u hierover nader informeren.

De hoogte van uw persoonlijke kosten kunt u ook berekenen op:
http://www.belastingdienst.nl/rekenhulpen/toeslagen/

Sinds 1 september 2010 vervangt het Landelijk Register Kinderopvang (LRK) het Gemeentelijk Register Kinderopvang, dat per 1 januari 2011 komt te vervallen. Het LRK is een openbaar register waar iedereen op elk moment in kan kijken via www.landelijkregisterkinderopvang.nl.

In het register staan alle kinderdagverblijven, organisaties voor buitenschoolse opvang, gastouderbureaus en gastouders die voldoen aan de wettelijke kwaliteitseisen zoals vastgelegd in de Wet Kinderopvang. U heeft als ouder zijnde alleen recht op kinderopvangtoeslag als uw kind(eren) geplaatst is op een kinderopvang voorziening (gastouder, kinderdagverblijf of buitenschoolse opvang) die in het LRK is opgenomen.

Het LRK is ontwikkeld op initiatief van de belastingdienst, en ondersteund door het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Via het LRK kan de belastingdienst sneller bepalen of u als ouders recht hebt op een toekenning van kinderopvang toeslag.

Het LRK nr van Kinderopvang Het Keizertje is: 746233486

Pret
Educatief
Spelen
Creativiteit