Pedagogische kader

Kinderopvang Het Keizertje handelt volgens het pedagogisch beleidsplan.

Het plan is geschreven door onze eigen orthopedagoog en biedt handvatten voor op de werkvloer. Ons pedagogisch handelen is gebaseerd op de vier competenties, zoals zij genoemd worden in het kwaliteitsconvenant van de Branchevereniging Kinderopvang en de Belangenvereniging Ouders in de Kinderopvang (BOINK):

  • De emotionele veiligheid
  • Persoonlijke competenties
  • Sociale competenties
  • De overdracht van de waarden en normen

Voor uitgebreide informatie over ons pedagogisch handelen en de invulling hiervan kunt u ons pedagogische beleidsplan op de vestiging inzien. Dit vormt de leidraad van ons pedagogisch denken en handelen.
Zoals ieder kinderopvang wordt o.a. het pedagogische denken en handelen geïnspecteerd en beoordeeld.
Hieronder treft u na doorklikken een gedeelte van het pedagogisch beleid en de inspectierapporten die tot nu toe zijn opgesteld.

Orthopedagoog

Een van onze belangrijkste doelen is het bewaken en verbeteren van de pedagogische kwaliteit binnen Het Keizertje. Wij betrekken zo veel mogelijk de ouders hierbij door open en transparant naar elkaar te communiceren. Als ouders vragen hebben over de opvoeding en/of ontwikkeling van hun kind(eren), kunnen zij daarmee altijd bij onze (gekwalificeerde) orthopedagoog of arts terecht. Zij zal de specifieke situatie in een of meerdere gesprekken analyseren en indien mogelijk met bruikbare tips komen. Deze extra service biedt Keizertje kosteloos aan voor al haar klanten.

Voor medische vragen adviseren wij altijd eerst contact met uw arts op te nemen.

Wilt u liever via mail communiceren? Stel hier uw vraag aan onze orthopedagoog met vermelding van onderwerp “opvoedingsvragen”.

Indien het nodig is kunnen wij u ook helpen doorverwijzen naar desbetreffende instellingen.