Peuter Academisch Kinderopvang

Kinderopvang Het Keizertje streeft ernaar om de keizerkinderen goed voor te bereiden op de basisschool. Wij werken daarom ook op “peuter-academisch niveau”. De kinderen wordt een leerrijke omgeving aangeboden, waarin spelenderwijs de verschillende ontwikkelingen worden gestimuleerd.

De achterliggende gedachte hierbij is dat kinderen net sponzen zijn die relatief veel informatie kunnen opnemen. Uit onderzoek blijkt dat de hersenactiviteit van een driejarig kind ongeveer 2.5 keer actiever is dan de hersenen van een volwassene.

De hersenactiviteit tot ongeveer zes jaar blijkt zelfs twee keer zoveel te zijn dan de hersenactiviteit die een professor vertoont! Een kind dat op zeer jonge leeftijd voorschoolse educatie aangeboden heeft gekregen blijkt bijvoorbeeld sneller te kunnen lezen en schrijven. Er zijn dus redenen genoeg om onze kinderen spelenderwijs vroegtijdig educatie aan te bieden op peuter-academisch niveau! De kinderen die eraan toe zijn maken werkboekjes die ze ook op de basisschool krijgen. Dit gaat dan bijvoorbeeld over het abstract denken, getallen, letters, kleuren of vormen herkennen. De activiteit staat hierbij niet centraal, maar de ontwikkeling op sociaal,- emotioneel en cognitief gebied.