Kosten

Tarieven 2022

Spelen op de kinderopvang is voor kinderen één grote ontdekkingsreis. Al spelend leren zij van alles: van elkaar, van de omgeving en van de activiteiten die ze met elkaar doen. De pedagogisch professionals op Het Keizertje geven kinderen volop de ruimte om hun talenten te ontwikkelen. Zo ontdekken zij waar ze goed in zijn en hoe ze beter in iets kunnen worden; het geeft hun zelfvertrouwen. Dat is goed voor nu én voor hun toekomst.

All inclusive prijzen

Voor al onze pakketten geldt, dat ze een all-inclusive prijs zijn. Inclusief:

 • Luiers
 • Nutrilon babyvoeding
 • Dagelijks een vegetarische warme maaltijd als lunch
 • Broodmaaltijd
 • Gezonde tussendoortjes
 • Dagelijks vers fruit
 • Uitstapjes
 • Speel- en knutselmaterialen
 • Gebruik van het Bitcare Ouderportaal
 • Hulp bij het aanvragen van de kinderopvangtoeslag
 • Hulp bij het aanvragen van tegemoetkoming van de kosten voor kinderopvang bij de gemeente Den Haag

Op de dagen dat uw kind naar de opvang gaat, hoeft u thuis dus geen kosten te maken!

Voordeel pakket

Het Voordeel Pakket is ons voordeligste pakket. Het uurtarief van de hele dagopvang van het Voordeel Pakket
ligt binnen de norm van de Belastingdienst. Dat betekent dat u met dit pakket maximaal voordeel hebt van de kinderopvangtoeslag. He uurtarief van de halve dagopvang opvang ligt iets hoger.

Het Voordeel-pakket in het kort:

 • hele dagopvang 7:30 – 18:00
 • halve dagopvang 7:30 – 12:45 / 12:45 – 18:00
 • vervroegde ochtendopvang 07:00 – 07:30
 • verlengde middagopvang 18:00 – 18:30
 • Gunstig uurtarief en hierdoor maximale vergoeding van de belastingdienst
 • Opvang mogelijk gedurende het gehele jaar
 • Ruilen is beperkt mogelijk (zie ruilservice)
 • Afname extra opvang tegen dezelfde uur prijs
 • 12 gelijke facturen per jaar

Hele dagopvang (7:30 - 18:00)

Aantal uur Uurtarief Bruto per maand
1 dag per week 45,42 € 8,50 € 386,21
2 dagen per week 90,84 € 8,50 € 772,43
3 dagen per week 136,26 € 8,50 € 1.158,64
4 dagen per week 181,68 € 8,50 € 1.544,85
5 dagen per week 227,10 € 8,50 € 1.931,06

Halve dagopvang (7:30 - 12:45 / 12:45 - 18:00)

Aantal uur Uurtarief Bruto per maand
1 dagdeel per week 22,17 € 9,18 € 208,48
2 dagdelen per week 45,41 € 9,18 € 416,95
3 dagdelen per week 68,12 € 9,18 € 625,43
4 dagdelen per week 90,82 € 9,18 € 833,90
5 dagdelen per week 113,53 € 9,18 € 1.042,38

Schoolweken Pakket

Indien u tijdens de schoolvakanties geen gebruikt maakt van kinderopvang, dan is het Schoolweken Pakket wellicht iets voor u. Bij het Schoolweken Pakket worden de opvangkosten in 10 maanden gefactureerd; in juli en augustus ontvangt u geenfactuur.

Belangrijk! Vergeet niet uw kinderopvangtoeslag in deze maanden op ‘0-opvanguren’te zetten bij de Belastingdienst!

Het Schoolweken Pakket in het kort:

 • hele dagopvang 7:30 – 18:00
 • halve dagopvang 7:30 – 12:45 / 12:45 – 18:00
 • vervroegde ochtendopvang 07:00 – 07:30
 • verlengde middagopvang 18:00 – 18:30
 • Opvang gedurende 40 weken per jaar
 • Geen opvang tijdens de vastgestelde schoolvakantieweken
 • Ruilen is beperkt mogelijk (zie ruilservice)
 • Afname extra opvang tegen dezelfde uur prijs.
 • 10 gelijke facturen per jaar: in juli en augustus ontvangt u geen factuur

Hele dagopvang (7:30 - 18:00)

Aantal uur Uurtarief Bruto per maand
1 dag per week 41,89 € 9,23 € 386,80
2 dagen per week 83,78 € 9,23 € 773,59
3 dagen per week 125,67 € 9,23 € 1.160,39
4 dagen per week 167,56 € 9,23 € 1.547,19
5 dagen per week 209,45 € 9,23 € 1.933,98

Halve dagopvang (7:30 - 12:45 / 12:45 - 18:00)

Aantal uur Uurtarief Bruto per maand
1 dagdeel per week 21,00 € 9,68 € 208,48
2 dagdelen per week 42,00 € 9,68 € 416,95
3 dagdelen per week 63,00 € 9,68 € 625,43
4 dagdelen per week 84,00 € 9,68 € 833,90
5 dagdelen per week 105,00 € 9,68 € 1.042,38

Flexibel Pakket

Hebt u een wisselend rooster, dan bieden wij u de mogelijkheid flexibele opvang af te nemen. Hiervoor geldt een aantal regels welke u verderop kunt lezen.

Het Flexibel Pakket in het kort:

 • hele dagopvang 7:30 – 18:00, halve dagopvang 7:30 – 12:45 / 12:45 – 18:00
 • vervroegde ochtendopvang 07:00 – 07:30, verlengde middagopvang 18:00 – 18:30
 • Opvang gedurende het hele jaar
 • Maandelijks zelf opvangdagen inplannen
 • Afname extra dagdelen tegen dezelfde uurprijs
 • Inkopen van voorraad uren per maand
 • Voorraaduren gaan één kwartaal mee
 • 12 facturen per jaar

Hele dagopvang (7:30 - 18:00) en halve dagopvang (07:30 - 12:45 / 12:45 - 18:00)

Aantal uur Uurtarief Bruto per maand
1 dagdeel per week 22,75 € 9,46 € 215,21
2 dagdelen per week 45,50 € 9,45 € 430,43

Regels Flexibel Pakket

In overleg koopt u voorraaduren in. Doordat er voorraaduren voor u zijn aangemaaktontvangt u maandelijks een gelijke factuur. De voorraaduren gaan bij een plaatsing één kwartaal mee.
De kwartalen zijn als volgt vastgesteld:
1. Januari, februari, maart
2. April, mei, juni
3. Juli, augustus, september
4. Oktober, november, december

 • Na elk kwartaal is de afrekening: teveel gebruikte uren worden achteraf in rekening gebracht. Uren die niet zijn gebruikt komen te vervallen. Hiervoor wordt geen restitutiegegeven op uw factuur.
 • U geeft minimaal één maand vooraf uw gewenste opvang via uw Bitcare Ouderportaaldoor. Als u korter dan één maand van tevoren het rooster doorgeeft, kunnen we alleen opvang bieden indien er plaats is binnen het gemaakte personeelsrooster.
 • Opvang die langer dan één maand vóór de opvangdatum wordt aangevraagd, wordt gegarandeerd.
 • Opvang die korter dan één maand vóór de opvangdatum wordt aangevraagd, kan alleen goedgekeurd als het past binnen de planning.
 • Als u korter dan twee weken van tevoren uw aangevraagde en goedgekeurde dagen afmeldt, gaan de aangevraagde uren van uw voorraad af. U ontvangt hiervoor geenrestitutie.

Vastgestelde vakantieweken

Het Keizertje houdt in 2022 de volgende vastgestelde schoolvakanties aan. Indien u kiest voor het Schoolweken Pakket kunt u tijdens onderstaande vakantieweken geengebruik maken van de opvang.

Kerstvakantie: maandag 27-12-2021 tot en met vrijdag 07-01-2022

Voorjaarsvakantie: maandag 28-02-2022 tot en met vrijdag 04-03-2022

Meivakantie: maandag 25-04-2022 tot en met vrijdag 06-05-2022

Zomervakantie: maandag 11-07-2022 tot en met vrijdag 19-08-2022

Herfstvakantie: maandag 24-10-2022 tot en met vrijdag 28-10-2022

Kerstvakantie: maandag 26-12-2022 tot en met vrijdag 06-01-2023

Kinderopvang Het Keizertje is geregistreerd in het Landelijk Register Kinderopvang (LRKO) en biedt dagopvang waarover u kinderopvangtoeslag kunt aanvragen. U vraagt de tegemoetkoming zelf aan, door het formulier Kinderopvangtoeslag in te vullen. Dit formulier is te verkrijgen via de Belasting Telefoon: 0800-0543 of is te downloaden via https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/nl/toeslagen/.

De Belastingdienst voert de regeling uit en stort de bijdrage in maandelijkse termijnen op uw rekening. Na afloop van het kalenderjaar vindt een afrekening plaats met de Belastingdienst op basis van daadwerkelijke kosten van kinderopvang en de werkelijke jaarinkomens van de ouders. Ieder jaar krijgt u van ons een jaaropgave van het voorgaande jaar waarin de daadwerkelijk afgenomen uren en werkelijke kosten vermeld staan.

Heeft u geen werkgever, dan kunt u in sommige gevallen een tegemoetkoming krijgen van de gemeente of het UWV. Bijvoorbeeld bij het volgen van een re-integratietraject of op grond van een medische en/of sociale indicatie. De sociale dienst of uw uitkeringsinstantie kan u hierover nader informeren.

De hoogte van uw persoonlijke kosten kunt u ook berekenen op:
http://www.belastingdienst.nl/rekenhulpen/toeslagen/

Sinds 1 september 2010 vervangt het Landelijk Register Kinderopvang (LRK) het Gemeentelijk Register Kinderopvang, dat per 1 januari 2011 komt te vervallen. Het LRK is een openbaar register waar iedereen op elk moment in kan kijken via www.landelijkregisterkinderopvang.nl.

In het register staan alle kinderdagverblijven, organisaties voor buitenschoolse opvang, gastouderbureaus en gastouders die voldoen aan de wettelijke kwaliteitseisen zoals vastgelegd in de Wet Kinderopvang. U heeft als ouder zijnde alleen recht op kinderopvangtoeslag als uw kind(eren) geplaatst is op een kinderopvang voorziening (gastouder, kinderdagverblijf of buitenschoolse opvang) die in het LRK is opgenomen.

Het LRK is ontwikkeld op initiatief van de belastingdienst, en ondersteund door het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Via het LRK kan de belastingdienst sneller bepalen of u als ouders recht hebt op een toekenning van kinderopvang toeslag.

Het LRK nr van Kinderopvang Het Keizertje is: 746233486

Pret
Educatief
Spelen
Creativiteit

Sluitingsdagen 2022

Het Keizertje is 52 weken per jaar geopend, met uitzondering van de officiële feestdagen en twee studiedagen.

Studiedag: Vrijdag 1 april 2022

Pasen: Maandag 18 april 2022

Koningsdag: Woensdag 27 april 2022

Hemelvaartsdag: Donderdag 26 mei 2022

Pinksteren: Maandag 6 juni 2022

Studiedag: Dinsdag 11 oktober 2022

Sinterklaasavond: Maandag 5 december: We sluiten om 17.00 uur

Kerst: Maandag 26 december 2022