Kosten

All inclusive prijzen

Voor al onze pakketten geldt, dat ze een all-inclusive prijs zijn. Inclusief:

 • Luiers
 • Nutrilon babyvoeding
 • Dagelijks een vegetarische warme maaltijd als lunch
 • Broodmaaltijd
 • Gezonde tussendoortjes
 • Dagelijks vers fruit
 • Uitstapjes
 • Speel- en knutselmaterialen
 • Gebruik van het Bitcare Ouderportaal
 • Hulp bij het aanvragen van de kinderopvangtoeslag
 • Hulp bij het aanvragen van tegemoetkoming van de kosten voor kinderopvang bij de gemeente Den Haag

Op de dagen dat uw kind naar de opvang gaat, hoeft u thuis dus geen kosten te maken!

52-weken Voordeel-pakket

Het 52-Weken Pakket is ons voordeelpakket. Het uurtarief van de hele dagopvang van het 52-weken pakket ligt binnen de norm van de Belastingdienst. Dat betekent dat u met dit pakket maximaal voordeel hebt van de kinderopvangtoeslag.

Mogelijkheden binnen het 52 Weken Pakket

 • hele dagopvang 7:30 – 18:00
 • schooltijden-opvang 7:30 – 16:00
 • vervroegde ochtendopvang 07:00 – 07:30
 • verlengde middagopvang 18:00 – 18:30

40-weken pakket

Indien u geen gebruikt maakt van kinderopvang tijdens de schoolvakanties, dan is het 40-Weken Pakket wellicht iets voor u. Bij het 40-Weken Pakket worden de opvangkosten in 10 maanden gefactureerd; in juli en augustus ontvangt u geen factuur.

Mogelijkheden binnen het 40 Weken Pakket

 • hele dagopvang 7:30 – 18:00
 • schooltijden-opvang 7:30 – 16:00
 • vervroegde ochtendopvang 07:00 – 07:30
 • verlengde middagopvang 18:00 – 18:30

Flexibele pakket

Je bent op zoek naar een flexibele kinderopvang omdat je wisselende werkdagen of werktijden hebt. Daardoor heeft je kindje niet elke week op dezelfde dagen opvang nodig. Bij Het Keizertje begrijpen we die verzoeken maar al te goed. Daarom bieden we bij Het Keizertje flexibele opvang aan.

Mogelijkheden binnen het flexibele Pakket

 • hele dagopvang 7:30 – 18:00
 • schooltijden-opvang 7:30 – 16:00
 • vervroegde ochtendopvang 07:00 – 07:30
 • verlengde middagopvang 18:00 – 18:30

Tarieven 52 Weken Pakket

hele dagopvang 7:30 – 18:00 € 8,46 per uur
schooltijden-opvang 7:30 – 16:00 € 8,88 per uur

Tarieven 40 Weken Pakket

hele dagopvang 7:30 – 18:00 € 8,93 per uur
schooltijden-opvang 7:30 – 16:00 € 9,35 per uur

Tarieven flexibel Pakket

Flexibele opvang € 9,14 per uur

Kinderopvang Het Keizertje is geregistreerd in het Landelijk Register Kinderopvang (LRKO) en biedt dagopvang waarover u kinderopvangtoeslag kunt aanvragen. U vraagt de tegemoetkoming zelf aan, door het formulier Kinderopvangtoeslag in te vullen. Dit formulier is te verkrijgen via de Belasting Telefoon: 0800-0543 of is te downloaden via https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/nl/toeslagen/.

De Belastingdienst voert de regeling uit en stort de bijdrage in maandelijkse termijnen op uw rekening. Na afloop van het kalenderjaar vindt een afrekening plaats met de Belastingdienst op basis van daadwerkelijke kosten van kinderopvang en de werkelijke jaarinkomens van de ouders. Ieder jaar krijgt u van ons een jaaropgave van het voorgaande jaar waarin de daadwerkelijk afgenomen uren en werkelijke kosten vermeld staan.

Heeft u geen werkgever, dan kunt u in sommige gevallen een tegemoetkoming krijgen van de gemeente of het UWV. Bijvoorbeeld bij het volgen van een re-integratietraject of op grond van een medische en/of sociale indicatie. De sociale dienst of uw uitkeringsinstantie kan u hierover nader informeren.

De hoogte van uw persoonlijke kosten kunt u ook berekenen op:
http://www.belastingdienst.nl/rekenhulpen/toeslagen/

Sinds 1 september 2010 vervangt het Landelijk Register Kinderopvang (LRK) het Gemeentelijk Register Kinderopvang, dat per 1 januari 2011 komt te vervallen. Het LRK is een openbaar register waar iedereen op elk moment in kan kijken via www.landelijkregisterkinderopvang.nl.

In het register staan alle kinderdagverblijven, organisaties voor buitenschoolse opvang, gastouderbureaus en gastouders die voldoen aan de wettelijke kwaliteitseisen zoals vastgelegd in de Wet Kinderopvang. U heeft als ouder zijnde alleen recht op kinderopvangtoeslag als uw kind(eren) geplaatst is op een kinderopvang voorziening (gastouder, kinderdagverblijf of buitenschoolse opvang) die in het LRK is opgenomen.

Het LRK is ontwikkeld op initiatief van de belastingdienst, en ondersteund door het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Via het LRK kan de belastingdienst sneller bepalen of u als ouders recht hebt op een toekenning van kinderopvang toeslag.

Het LRK nr van Kinderopvang Het Keizertje is: 746233486

Pret
Educatief
Spelen
Creativiteit