Medewerkers

Keizerkinderen zijn ieder erg bijzonder. Wij vinden het daarom belangrijk dat onze kinderen adequate zorg en ontwikkeling aangeboden krijgen.

De leidster, als gehechtheidfiguur, zal de kinderen daarom deskundig en liefdevol benaderen. Onze medewer-kers zijn allen bevoegd en voldoen aan de kwaliteitsvoorschriften zoals de diploma-eisen, de Verklaring Omtrent Gedrag (VOG), een EHBO en BHV certificaat. Op de groep worden er altijd minimaal twee vaste medewerkers ingezet. Het kind voelt zich hierdoor veilig en geborgen en kan zich ook beter ontplooien.

Advies op maat?

Kinderopvang Het Keizertje helpt u graag bij het maken van de beste keuze.

Hoe kunnen we u helpen?

085 273 58 54

Vrijwilliger voorleestante of oma

Op kinderopvang Het Keizertje wordt er dagelijks minimaal 2 keer voorgelezen! Wij vinden het erg belangrijk dat de kinderen bevriend raken met taal en lezen. De voordelen van voorlezen die bekend zijn uit wetenschappelijk onderzoek, zoals de positieve effecten op leesvaardigheid en literaire competentie, vinden brede herkenning in de samenleving. Voorlezen bevordert het taalgevoel en begrip, het vergroot de woordenschat, prikkelt de fantasie- en inlevingsvermogen, interesse en nieuwsgierigheid. Lezen is tevens een goede voorbereiding op het zelf leren lezen.

Om het lezen nog aantrekkelijker en spannender te maken zijn wij op zoek naar een vrijwillige voorleesoma die het leuk vindt om ongeveer 1 keer per twee weken voor te lezen.

Voor meer informatie mail naar info @hetkeizertje.nl of bel 085-273 58 54.