Visie, missie en doelstelling

De visie van het Keizertje is om kinderen tussen de 0-4 jaar zoveel mogelijk kennis en basisveiligheid te bieden zodat zij zich hieruit kunnen ontwikkelen tot zelfstandige, sociaal ontwikkelde mensen met zelfvertrouwen, verantwoordelijkheidsgevoel en respect voor zichzelf en voor anderen uit de leefomgeving.

Om onze visie te verwezenlijken geven wij het kind eerst een veilig en vertrouwd gevoel, waarna wij ons kunnen richten op de hieronder genoemde ontwikkelingsgebieden die zijn opgesteld door de Wet Kinderopvang:

  • Taalontwikkeling
  • Psychische ontwikkeling
  • Sociale ontwikkeling
  • Emotionele ontwikkeling
  • Cognitieve ontwikkeling

Bij Het Keizertje is ieder kind uniek en heeft een eigen karakter. Elk kind heeft dus zijn eigen kwaliteiten en ontwikkelt zich op zijn eigen manier. Hiervoor is het belangrijk veel uitleg en informatie te geven en een duidelijk structuur te hanteren. De pedagogisch medewerkers spelen in op de behoeftes van de kinderen en moedigen een nieuwe belevingswereld aan.