Wat bieden wij?

Wat bieden wij?

Wat bieden wij

Op kinderopvang Het Keizertje is er veel aandacht voor de sociaal- emotionele – en cognitieve ontwikkeling.

De groepsruimtes zijn ruim ingericht in verschillende speelhoeken, gericht op de verschillende ontwikkelingsniveaus en behoeftes van de groep. Er wordt onder andere veel aandacht besteed aan taal en woordenschat. We bezoeken regelmatig de bibliotheek, spelen verschillende spelletjes en praten veel met de kinderen.

De groepsruimtes zijn ruim ingericht. Met de inrichting hebben we rekening gehouden met de behoeftes van uw kind. De speelhoeken zijn gericht op de verschillende ontwikkelingsniveaus van de groep.

Waar staan wij voor?

Waar staan wij voor

Uw kind toevertrouwen aan de zorg van anderen, dat doet u niet zomaar. U heeft vast veel vragen.

Om tot een juiste beslissing te kunnen komen hebben wij voor u een aantal tips voor u:

 • Wat zegt uw gevoel? Met andere woorden, voelt het voor u en uw kind veilig en vertrouwd?
 • Hoe communiceren de pedagogisch professionals en de kinderen?
 • Durft het kind toe te stappen naar de pedagogisch professional en hoe reageert deze hierop?
 • Tenslotte in hoeverre daagt de speel- en leeromgeving het kind uit om de wereld om zich heen te kunnen verkennen? Hoe stimulerend is de pedagogische professional én de omgeving voor het kind?

Kinderopvang Het Keizertje hecht veel waarde aan al deze punten en probeert het optimaal na te streven.

Vaste gezichten

De kinderen verblijven in vaste stamgroepen met vaste vertrouwde pedagogisch professionals. Is een pedagogisch professional ziek of op vakantie, dan neemt een vaste invaller het over. Er wordt gewerkt volgens een vaste dagritme, omdat voorspelbaar gedrag en routine momenten ervoor zorgen dat uw kind zich veilig en geborgen voelt.

Ruimte om zich te ontwikkelen

De keizerkinderen krijgen alle ruimte (binnen en buiten) om zich te ontwikkelen en er wordt voldoende educatief materiaal aangeboden. Baby’s hebben een aangepaste dagindeling en passen ons aan het ritme dat de baby’s gewend zijn. Zo slapen, lezen, eten en spelen de baby’s op momenten wanneer zij daar behoefte aan hebben. Naarmate het kind ouder wordt, wordt het ritme aangepast aan het ritme van peuters. Ouders die willen dat hun baby’s ook op onze kinderopvang borstvoeding krijgen, dienen dat tijdens de intake ook kenbaar te maken.

Taal

Onze pedagogisch professionals werken o.a. met veel verschillende taalprogramma’s . De kleuters tussen ongeveer 2,5 en 4 jaar bereiden wij voor op de basisschool.

Uitstapjes

Ook maken wij uitdagende uitstapjes naar bijvoorbeeld de bibliotheek, de supermarkt of de kinderboerderij. Een voorwaarde is wel dat de veiligheid van de kinderen gewaarborgd kan worden.

Voeding en luiers

De opvang is inclusief. Dat houdt in dat voeding (met uitzondering van dieetvoeding) en luiers inbegrepen zijn. Indien u gebruik wenst te maken van een ander merk luier of (dieet)voeding, dient u deze zelf mee te nemen in overleg met de pedagogisch professionals.
Baby’s krijgen Nutrilon 1, 2 en 3 aangeboden. Tussen de middag krijgen onze kinderen dagelijks een warme vegetarische gezonde maaltijd zoals bijvoorbeeld: soep, broccoli, doperwten, pasta, rijst, aardappelen en eieren. Verder krijgen de kinderen fruit en drinken, licht bruin brood met zoet en hartig beleg, melk en yoghurt.

Wij vinden het belangrijk dat een kind eerst een wenperiode krijgt en vervolgens met een veilig en vertrouwd gevoel op het Keizertje begint. Zo krijgt het kind de kans om op een geleidelijke manier vertrouwd te raken met de nieuwe omgeving. Ook voor de ouders is het prettig om vertrouwd te raken met deze nieuwe situatie en de zorg van hun kind geleidelijk uit handen te geven.

Tijdens de wenperiode is er meer kans om even met de pedagogisch professionals te communiceren over het welbevinden van het kind. De pedagogisch professional heeft door deze momenten extra de tijd om een kind beter te leren kennen.

Het waarborgen van de veiligheid van onze kinderen is op Het Keizertje een belangrijk vereiste. Dit doen wij onder meer door de risico’s die zich eventueel kunnen voordoen te inventariseren. Indien nodig wordt dit in nauwe samenwerking met de gemeente en de wijkagent bijgesteld, en direct in praktijk toegepast.

Omwille van de veiligheid van de kinderen maar ook om de kwaliteit van de opvang te garanderen, zijn er altijd meerdere vaste professionals aanwezig die beschikken over de voor de werkzaamheden passende beroepskwalificatie zoals in de CAO kinderopvang is opgenomen, te weten minimaal MBO-niveau 3. Alle professionals van Het Keizertje zijn in het bezit van een geldig KinderEHBO- en BHV-diploma.

Alle medewerkers hebben voor de indiensttreding een  VOG aangevraagd en hebben zich ingeschreven in het personenregister. Medewerkers die staan ingeschreven in het personenregister worden continu gescreend op strafbare feiten.

Camerabewaking is een extra aanvulling die kinderopvang Het Keizertje biedt. Daarnaast wordt de veiligheid gewaarborgd doordat Het Keizertje is voorzien van veel ramen.

De openingstijden van Kinderdagverblijf Het Keizertje is van maandag t/m vrijdag van 7:00 – 18:30 uur.

U hebt keuze uit:

 • Hele dagopvang: 07:30 – 18:00
 • Halve dagopvang ochtend: 07:30 – 12:45
 • Halve dagopvang middag: 12:45 – 18:00
 • Verlengde opvang in de ochtend: 07:00 – 07:30
 • Verlengde opvang in de middag: 18:00 – 18:30

De nationale feestdagen én twee studiedagen zijn wij gesloten. Een overzicht van deze sluitingsdagen ontvangen onze ouders jaarlijks van ons.

Het Keizertje is 52 weken per jaar geopend, met uitzondering van de officiële feestdagen en twee studiedagen. Voor feestdagen en de studiedagen wordt geen restitutie verleend. Het is ook niet mogelijk deze dagen te ruilen.

 • Studiedag – Vrijdag 31 maart 2023
 • Pasen – Maandag 10 april 2023
 • Koningsdag – Donderdag 27 april 2023
 • Hemelvaartsdag – Donderdag 18 mei 2023
 • Pinksteren – Maandag 29 mei 2023
 • Studiedag – Woensdag 4 oktober 2023
 • Sinterklaasavond – Dinsdag 5 december 2023, we sluiten om 17.00 uur
 • Kerst – Maandag 25 december 2023 – Dinsdag 26 december 2023
 • Nieuwjaarsdag – Maandag 01 januari 2024

Sluitingsdagen