Wat bieden wij?

Wat bieden wij?

Op kinderopvang Het Keizertje is er veel aandacht voor de sociaal- emotionele – en cognitieve ontwikkeling.

De groepsruimtes zijn ruim ingericht in educatieve speelhoeken/ toestellen, gericht op de verschillende ontwikkelingsniveaus en behoeftes van de groep. Er wordt onder andere veel aandacht besteed aan taal en woordenschat door middel van diverse leesprogramma’s, voorleesoma, spelletjes, bibliotheek bezoeken, beweging, muziekles, familiemuur en aandacht aan duurzaamheid en natuur.

De groepsruimtes zijn ruim ingericht, rekening houdend met de welgesteldheid van uw kind. De speelhoeken en -toestellen zijn in samenwerking met een specialist ouderengeneeskunde en orthopedagoog ontworpen, gericht op de verschillende ontwikkelingsniveaus en behoeftes van de groep.

Waar staan wij voor?

Uw kind toevertrouwen aan de zorg van anderen, dat doet u niet zomaar. U heeft vast veel vragen.

Om tot een juiste beslissing te kunnen komen hebben wij voor u een aantal aandachtspunten opgesteld:
Wat zegt uw gevoel? Met andere woorden, voelt het voor u en uw kind veilig en vertrouwd?
Hoe communiceren de pedagogisch medewerkers en de kinderen? Durft het kind toe te stappen naar de pedagogische medewerker en hoe reageert deze hierop?
Tenslotte in hoeverre daagt de speel- en leeromgeving het kind uit om de wereld om zich heen te kunnen verkennen? Hoe stimulerend is de pedagogische medewerkster én de omgeving voor het kind zodat het adequaat kan ontwikkelen?
Kinderopvang Het Keizertje hecht veel waarde aan al deze aandachtspunten en probeert het optimaal na te streven.

Er wordt onder andere veel aandacht besteed aan taal en woordenschat door middel van diverse leesprogramma’s, voorleesoma, spelletjes, bibliotheek bezoeken, beweging, muziekles, familiemuur en aandacht voor duurzaamheid, natuur en wetenschap.

Vaste gezichten

De kinderen verblijven in vaste stamgroepen met vaste vertrouwde pedagogische medewerkers. Is een medewerker ziek of op vakantie, dan neemt een vaste invaller het over. Er wordt gewerkt volgens een vaste dagritme, omdat voorspelbaar gedrag en routine momenten ervoor zorgen dat uw kind zich veilig en geborgen voelt.

Ruimte om zich te ontwikkelen

De keizerkinderen krijgen alle ruimte (binnen en buiten) om zich te ontwikkelen en er wordt voldoende educatief materiaal aangeboden. Baby’s hebben een aangepaste dagindeling en passen ons aan het ritme dat de baby’s gewend zijn. Zo slapen, lezen, eten en spelen de baby’s op momenten wanneer zij daar behoefte aan hebben. Naarmate het kind ouder wordt, wordt het ritme aangepast aan het ritme van peuters. Ouders die willen dat hun baby’s ook op onze kinderopvang borstvoeding krijgen, dienen dat tijdens de intake ook kenbaar te maken.

Taal

Onze pedagogische medewerkers werken o.a. met veel verschillende taalprogramma’s . De kleuters tussen ongeveer 2,5 en 4 jaar bereiden wij middels een peuter-plus groep op peuter academisch niveau voor op de basisschool.

Uitstapjes

Ook maken wij uitdagende uitstapjes naar bijvoorbeeld het speelparadijs, de bibliotheek, het strand, de su-permarkt of de kinderboerderij. Een voorwaarde is wel dat de veiligheid van de kinderen gewaarborgd kan worden.

Voeding en luiers

De opvang is inclusief. Dat houdt in dat voeding (met uitzondering van dieetvoeding) en luiers inbegrepen zijn. Indien u gebruik wenst te maken van een ander merk luier of (dieet)voeding, dient u deze zelf mee te nemen in overleg met de groepsleiding.
Baby’s krijgen Nutrilon 1, 2 en 3 aangeboden. Tussen de middag krijgen onze kinderen dagelijks een warme vegetarische gezonde maaltijd zoals bijvoorbeeld: soep, broccoli, doperwten, pasta, rijst, aardappelen en eieren. Verder krijgen de kinderen fruit en drinken, licht bruin brood met zoet en hartig beleg, melk en yoghurt.

Wij vinden het belangrijk dat een kind eerst een wenperiode krijgt en vervolgens met een veilig en vertrouwd gevoel op het Keizertje begint. Zo krijgt het kind de kans om op een geleidelijke manier en structurele wijze vertrouwd te raken met de nieuwe omgeving. Ook voor de ouders is het prettig om vertrouwd te raken met deze nieuwe situatie en de zorg van hun kind geleidelijk uit handen te geven.

Tijdens de wenperiode is er meer kans om even met de pedagogisch medewerkers te communiceren over het welbevinden van het kind. De pedagogisch medewerker heeft door deze momenten extra de tijd om een kind beter te leren kennen.

Het waarborgen van de veiligheid van onze kinderen is op Het Keizertje een belangrijk vereiste. Dit doen wij onder meer door de risico’s die zich eventueel kunnen voordoen te inventariseren. Indien nodig wordt dit in nauwe samenwerking met de gemeente en de wijkagent bijgesteld, en direct in praktijk toegepast.

Omwille van de veiligheid van de kinderen maar ook om de kwaliteit van de opvang te garanderen, zijn er altijd meerdere vaste medewerkers aanwezig die beschikken over de voor de werkzaamheden passende beroeps-kwalificatie zoals in de CAO kinderopvang van de MO groep is opgenomen, te weten minimaal MBO-niveau 3. Tevens zijn vrijwel alle medewerkers in het bezit van een EHBO- en BHV-diploma. Alle medewerkers hebben voor de indiensttreding een verklaring omtrent het gedrag (VOG) overlegd en zijn door verschillende organen hierop gescreend. De VOG toont aan dat een persoon geen strafbare feiten op zijn naam heeft staan die een belemmering vormen voor het werken in de kinderopvang.

Camerabewaking is een extra aanvulling die kinderopvang Het Keizertje biedt. Daarnaast wordt de veiligheid gewaarborgd doordat Het Keizertje is voorzien van veel ramen.

De kinderen zijn van harte welkom op Het Keizertje op werkdagen (maandag t/m vrijdag), met uitzondering van algemeen erkende (feest)dagen zoals vastgesteld in de CAO kinderopvang.

Wij zijn 10.5 uur per dag geopend, van 07.30-18.00 uur. Tussen 7.30-9.00 uur worden de kinderen door hun ouders naar Het Keizertje gebracht. Kinderopvang Het Keizertje biedt verticaal opvang voor kinderen tussen de 0-4 jaar.

Kinderopvang Het Keizertje is in 2019 gesloten op:

 • Nieuwjaarsdag: dinsdag 1 januari
 • Studiedag: vrijdag 15 februari
 • Goede vrijdag (studiedag): vrijdag 19 april
 • Tweede Paasdag: maandag 22 april
 • Hemelvaartsdag: donderdag 30 mei
 • Tweede Pinksterdag: maandag 10 juni
 • Zomervakantie: maandag 29 juli t/m vrijdag 2 augustus
 • Sinterklaas: donderdag 5 december (sluit om 17.00 uur)
 • 1e Kerstdag: woensdag 25 december
 • 2e Kerstdag: donderdag 26 december
 • Oudejaarsdag: dinsdag 31 december (sluit om 17.00 uur)
 • Nieuwjaarsdag: woensdag 1 januari 2020