Pedagogisch kader

Kinderopvang Het Keizertje handelt volgens het pedagogisch beleidsplan.

Het pedagogisch beleidsplan is in samenwerking met het team, de oudercommissie en de manager tot stand gekomen en biedt handvatten voor op de werkvloer.

Ons pedagogisch handelen is gebaseerd op de vier basisdoelen die in de Wet Kinderopvang staan.

  • De emotionele veiligheid
  • Persoonlijke competenties
  • Sociale competenties
  • De overdracht van de waarden en normen

Voor uitgebreide informatie over ons pedagogisch handelen en de invulling hiervan kunt u ons pedagogisch beleidsplan op de locatie inzien. Dit vormt de leidraad van ons pedagogisch denken en handelen.

Hieronder treft u het pedagogisch beleid en de meest recente inspectierapporten van de GGD.
Op de website van het Landelijk Register Kinderopvang vindt u alle inspectierapporten terug:

Een van onze belangrijkste doelen is het bewaken en verbeteren van de pedagogische kwaliteit binnen Het Keizertje. Wij betrekken zo veel mogelijk de ouders hierbij door open en transparant naar elkaar te communiceren. Als ouders vragen hebben over de opvoeding en/of ontwikkeling van hun kind(eren), kunnen zij daarmee altijd bij onze pedagogisch professionals terecht. Indien het nodig is kunnen wij u ook helpen doorverwijzen naar desbetreffende instellingen.
Voor medische vragen adviseren wij altijd eerst contact met uw arts op te nemen.

kinderopvang in den haag